Członkowie

Społem w Nidzicy zrzesza 109 członków Spółdzielni, wpisowe 5zł udział 500zł. W sprawach członkowskich należy zgłaszać się do Pani Magdaleny Szafirskiej tel. 519 344 676