Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy      Rozwój handlu detalicznego na terenie Nidzicy po 1945r. był powolny wskutek ogromnego zniszczenia miasta przez Armię Czerwoną. Zmiany organizacyjne w „Społem” Związku Spółdzielczości Spożywców w 1948r. oraz przeprowadzona w Polsce 1949r. „bitwa o handel” przyczyniały się do powstania w 1950r. Nidzickiej Spółdzielczości Spożywców. Spółdzielnia zarejestrowana została 23 marca 1950 r. pod numerem I-RS-III-278.
Spółdzielnia w okresie swojego istnienia przeszła kilka reorganizacji i tak postanowieniem sądu powiatowego w Olsztynie z 31 marca 1966r. Spółdzielnia weszła w skład „Społem” WPSS w Olsztynie.
W roku 1976 Spółdzielnia odgórnie zmuszona została do przejęcia niskorentownej sieci sklepów spożywczych, a także do oddania dochodowych sklepów przemysłowych, które zostały przejęte przez handel państwowy.
Postanowieniem sądu rejonowego w Olsztynie Spółdzielnia rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1984r. działalność, jako Społem PSS w Nidzicy i tym samym odzyskała samodzielność. W tym czasie posiadała: 26 sklepów detalicznych, magazyn hurtu, ciastkarnię, piekarnię, masarnie, wytwórnie wód gazowych, ośrodek „Praktyczna Pani”, 2 restauracje, 3 bary i 2 zakłady usługowe.
Zarządami w ujeciu chronologicznym kierowali prezesi” Jan Smolnik, Teofil Grabowski, Jan Błażejewski, Hilary Radzymiński, Stanisław Stelmaszczuk, Ludwik Bożek, Zbigniew Kant, Wojciech Wierzbicki, Stefan Wódkiewicz, a od 1995r. Antoni Grochal.
Ważniejsze daty:

  • 1961 r.- budowa piekarni
  • 1974- 1976r. budowa Spółdzielczego Domu Handlowego SDH, który musieliśmy przekazać WPHW
  • 1977-1978r.-rozbudowa piekarni
  • 1986r.- budowa nowej ciastkarni
  • 1992r.-zakup Spółdzielczego Domu Handlowego (wcześniej zbudowanego przez Spółdzielnię)
  • 2002-2003- Restrukturyzacja zatrudnienia
  • 2009-przystąpienie do PSD

Trudno wspomnieć wszystkich ludzi związanych z życiem Spółdzielni, a byli lub są wśród tego grona m.in.:

Członek zarządu i szef działu produkcji:
Halina Kobylska

Dział księgowości:
Jan Łyskakowski, Mieczysław Górka, Hanna Cyraniak, Elżbieta Cyraniak, Jadwiga Korzeniewska, Maria Sitarska

Administracja:
Leonard Wojciechowski, Stanisława Płoska, Helena Więckiewicz, Franciszek Sobotka, Piotr Gołębiewski, Jadwiga Bergolc, ELŻBIETA Pokropska, Urszula Onych

Dział handlowy i detal:
Halina Lachowicz, Zdzisława Wesołowska, Teresa Rudzińska, Kazimiera Błaszkiewicz, Janina Stefańska, Magdalena Kortus, Renata Tereszkiewicz, Stanisława Pijewska

Piekarnia i Ciastkarnia:
Roman Zieliński, Edward Kulikowski, Marian Cyraniak, Marian Pięta, Janusz Waleszczuński, Roman Szczepkowski, Ryszard Klimaszewski, Stanisław Lejtyman, Roman Rutkowski, Marek Szczepkowski, Danuta Obrębska, Stanisław Wilczek

Gastronomia:
Henryka Jackiewicz, Maria Zalewska, Leontyna Piotrowska, Maria Wiejak, Teresa Leśniewska, Stanisław Kamiński

Masarnia:
Tadeusz Wtulich, Czesław Szczepkowski

Działacze:
Jan Więckiewicz, Jerzy Jabłonka, Marian Pasik, Witold Lachowicz, Edward Sienicki, Stanisław Czyżyk, Tadeucz Miecznikowski, Stanisława Leśnikowska, Barbara Racka, Czesław Szpandowski, Stanisław Idec