Struktura

I. Prezes Zarządu - Dawid Chałubowicz

  1. Główna Księgowa
  2. Sekcja finansowo księgowa
  3. Sekcja kadry i płace
  4. Sekcja obrotu towarowego

W Spółdzielni zatrudnionych jest 92 osób.